Tan-aw: Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

 • Dr. Roberto D. Ampil
 • Bb. Wennielyn F. Fajilan

Grade Level

Senior High School 11 & 12

Copyright date

2017

Description

 • Ang tan-aw ay isang pangngalan mula sa mga
  wikang Hiligaynon, Cebuano, at Waray na
  katumbas ng salitang tingin sa wikang Tagalog
 • Binibigyan diin ang pagpapatuloy, pagsusulong,
  at pagpapayabong ng pag-unawa sa ugnayan ng
  wika at kulturang Pilipino sa pamamagitan ng
  pag-aangkop ng mga napapanahong estratehiya
  sa pagkatutuo sa konteksto ng mga mag-aaral sa
  Pilipino
 • Nakapokus sa mga aralin sa komunikasyon
  sa pamamagitan ng mga aralin, gawain, at
  pagtataya na inaasahang hahasa sa mga magaaral
  sa pagtingin at kamalayan sa sariling wika
 • Nahahati sa apat na yunit na tumutulay
  sa mga batayang konseptong pangwika at
  komunikasyon, kasaysayan ng wikang pambansa,
  mga sitwasyong pangwika kaugnay ng wikang
  pambansa, at mga konsepto at kasanayan sa
  maka-Pilipinong pananaliksik

Format

epub

Link

Email info@edupowerpublishing.com for free eTextbook sampler.

Sending ...