Florante at Laura

  • Evelyn P. Naval

Grade Level

High School

Copyright date

2010

Description

Ang Florante at Laura ay tinutulungan ang mga estudyante na maikintal sa kanilang mga isipan at puso ang mga huwarang katangian ng kabataan tulad ng pagkamakatao, mabuting pakikipagkapuwa, kabayanihan, paggalang sa magulang, at pag-ibig sa kapaligiran at sa bayan

Format

epub

Link

Email info@edupowerpublishing.com for free eTextbook sampler.

Sending ...