Asya: Kasaysayan at Kabihasnan

  • Sharon M. Maminta
  • Atoy M. Navarro
  • Zeus A. Salazar, Ph.D.
  • Lars Raymund C. Ubaldo, Ph.D.

Konsultant:

  1. Zeus A. Salazar, Ph.

Grade Level

High School

Copyright date

2010

Description

  •  Ginagabayan ang mga mag-aaral na maunawaan, maisapuso, at maisabuhay ang mga aralin tungkol sa pagbuo ng mga bansa, heograpiya, kasaysayan, at kabihasnan ng Asya
  •  Nililinang ang kakayahan ng mga mag-aaral na suriin at unawain ang kontemporaryong kalagayan ng Asya batay sa angkin nitong kasaysayan at kabihasnan
  •  Ipinipakita sa mga kabataang Pilipino ang kabuluhan ng mga Pilipino sa kanilang kapwa Asyano

Format

epub

Link

Email info@edupowerpublishing.com for free eTextbook sampler.

Sending ...