Tan-aw: Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik

  • Dr. Amur M. Mayor-Asuncion
  • Gng. Elenita C. Mendoza

Description

  • ang tan-aw ay isang pangngalan mula sa wikang Hiligaynon, Cebuano, at Waray na katumbas ng salitang tingin sa wikang Tagalog
  • naglalayong mahasa ang mga mag-aaral sa mga aralin, gawain, at pagtataya sa pagbuo ng pananaliksik
  • nahahati ang aklat sa dalawang malalaking yunit - ang unang yunit ay ang paraan ng pagbabasa at pagbubuo ng iba't-ibang uri ng teksto at ang pangalawang yunit ay tumatalakay sa mga bahagi na pananaliksik at ang mga hakbang sa pagbuo nito

Copyright date

2017
Sending ...