Tan-Aw: Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

  • Dr. Roberto D. Ampil
  • BB. Wennielyn F. Fajilan

Description

  • ang tan-aw ay isang pangngalan mula sa mga wikang Hiligaynon, Cebuano, at Waray na katumbas ng salitang tingin sa wikang Tagalog
  • binibigyan diin ang pagpapatuloy, pagsusulong, at pagpapayabong ng pag-unawa sa ugnayan ng wika at kulturang Pilipino sa pamamagitan ng pag-aangkop ng mga napapanahong estratehiya sa pagkakatutuo sa konteksto ng mga mag-aaral sa Pilipino
  • nakapokus sa mga aralin sa komunikasyon sa pamamagitan ng mga aralin, gawain, at pagtataya na inaasahang hahasa sa mga mag-aaral sa pagtingin at kamalayan sa sariling wika
  • nahahati sa apat na yunit na tumutulay sa mga batayang konseptong pangwika at komunikasyon, kasaysayan ng wikang pambansa, mga sitwasyong pangwika kaugnay ng wikang pambansa, at mga konsepto at kasanayan sa maka-Pilipinong pananaliksik

Copyright date

2017
Sending ...