Tungo sa Maunlad na Pamumuhay

  • Angelita M. Esdicul
  • Ofelia H. Eustaquio
  • Galileo L. Go
  • Thea Joy G. Manalo

Grade Level

Baitang 4 hanggang 6

Description

  • Binuo ng alinsunod sa pamantayan ng pagkatuto ng Kagawaran ng Edukasyon; ang Baitang 4 at 5 ay isinulat sa wikang Filipino at ang Baitang 6 sa wikang Ingles.
  • Ang mga aralin sa serye ay inilalahad sa iba’t ibang bahagi na tutulong sa mga mag-aaral na maunawaan ang aralin (Alamin Natin), maisagawa ito (Isagawa Natin), mabigyang pansin ang lawak ng natutuhan at na buong proyekto (Suriin), at mapalawak pa ang kaalaman at kasanayan (Paunlarin)
  • Hinihikayat ang mga mag-aaral na pumunta sa ilang mga websites, pataniman, palaisdaan, palengke, o mga industriya kung saan makikita o mararanasan nila ang ilang gawain.
  • May mga mungkahing Gawain tulad ng paglikha at pagbuo ng sariling proyekto, pagsasagawa ng mga eksibit, at iba pang hands-on na mga gawain.

Copyright date

2019

Components

Batayang Aklat, Patnubay ng Guro

Sending ...