Wikang Sarili

 • Eriberto Astorga Jr.
 • Alili Balaso
 • Ramilito Correa
 • Joselito Delos Reyes
 • Lakangiting Garcia
 • Joel Malabanan
 • Gloria Medina
 • Allan Ortiz
 • Marissa Rogador
 • Zendel Taruc
 • John Enrico Torralba

Grade Level

Kinder hanggang Baitang 6

Description

 • Ang serye ay nakabatay sa K to 12 Kurikulum ng Kagawaran ng Edukasyon kung saan nakaangkla ang tunguhin sa pagpapaunlad ng pagkatao tungo sa pagkakaroon ng kaasalang maka-Diyos, makatao, makabansa, at makakalikasan
 • Naglalaman ng mga bahaging Simulan, Basahin, Palawakin, Talakayin, Palalimin, Alamin, Tandaan, at Gamitin na pawang nag-uugnay ng mga kompetensi sa mga aralin ng bawat aklat at iba't ibang aspeto sa pag-aaral ng Filipino
 • Nakaangkla sa Teorya ng Pagkatuto na Constructivism
 • Iniuugnay sa mga karanasan ng mga mag-aaral ang bawat aralin at teksto upang lalong maging makabuluhan at makatotohanan ang kanilang pag-aaral

Copyright date

2017

Components

 • Batayang Aklat
 • Gabay sa Pagtuturo at Pagkatuto
Sending ...