Noli Me Tangere

Serye ng Gintong Kaban ng Panitikan

  • Rodrigo G. Langit Jr.
  • Virzon L. Sarao

Format

white newsprint, 564 pages

Dimensions

7" x 10"

Description

Ang Noli Me Tangere ay humuhubog sa mga estudyante upang kanilang maisabuhay ang mga natatanging gawi at katangian katulad ng nasyonalismo, katapatan, pagiging magalang, at matibay na paninindigan sa buhay. 

Copyright date

2015

Components

Batayang Aklat at Patnubay ng Guro

Sending ...