El Filibusterismo

Serye ng Gintong Kaban ng Panitikan

  • Rodrigo G. Langit Jr.
  • Virzon L. Sarao

Format

white newsprint, 362 pages

Dimensions

7" x 10"

Description

Ang El Filibusterismo ay tumutulong sa mga estudyante na maunawaan ang mga karanasan ng mga Pilipino sa panahon ng pangongolonya ng Espanya sa Pilipinas at kung paano nila ipinaglaban ang kanilang karapatan upang mapaunlad ang lipunan. 

Copyright date

2015

Components

Batayang Aklat at Patnubay ng Guro

Sending ...