Bulwagan ng Kamalayan sa Gramatika at Panitikan

Linangin ang Kaalaman sa Wika at Panitikan

  • Elynita Dela Paz
  • Evelyn Naval
  • Marina Gonzaga-Merida

Grade Level

Baitang 7 hanggang 10

Format

white newsprint, 600 pages

Dimensions

7" x 10"

Description

Ang Bulwagan ng Karunungan sa Wika at Panitikan ay nagbibigay-diin sa pagpapaunlad ng kritikal na pag-iisip ng bawat estudyante upang lalong mapaunlad ang kaniyang kamalayan sa kaniyang sarili, kapuwa, at bayan. 

Copyright date

2016

Components

Batayang Aklat at Patnubay ng Guro

Sending ...