Gabay sa Pagpapakatao

Serye ng Edukasyon sa Pagpapakatao

  • Digi Ann Castillo
  • Zenaida G. Concon
  • Dr. Angelita M. Esdicul
  • Ofelia H. Eustaquio
  • Galileo L. Go
  • Thea Joy G. Manalo

Grade Level

Grades 1 to 6

Format

Newsprint, 280 pages

Dimensions

8.25" x 10.75"

Description

Ang Gabay sa Pagpapakatao ay tumutulong mapalawak ang kaalaman tungkol sa sarili, pakikitungo sa kapwa, pagiging bahagi ng lipunan, at paniniwala sa Diyos. 

Copyright date

2014

Components

Batayang Aklat at Patnubay ng Guro

Sending ...