Kamalayang Panlipunan

Kasaysayan ng Pilipinas

  • Cyrelle M. Castillo
  • Cherry Gil J. Mendoza
  • Virzon L. Sarao

Format

White Newsprint, 360 pages

Dimensions

8.25"x 10.75"

Description

Ang Kamalayang Panlipunanay humuhubog sa mga mag-aaral na magtaglay ng sariling pagkakakilanlan patungo sa hinaharap. Ang aklat ay nagbibigay kahalagahan sa nasyonalismo sa pamamagitan ng pagpapakilanlan sa ating lahi - ang lahing Pilipino. 

Copyright date

2015

Components

Batayang Aklat, Gabay sa Pagtuturo at Pagkatuto

Sending ...