Ekonomiks Para Sa Makabagong Panahon

  • James R. Platon
  • Edwin D. Mendoza
  • Andrei Nicolai E. Pacheco
  • Marie Antoinette L. Rosete

Format

White Newsprint, 400 pages

Dimensions

7" x 10"

Description

Ang Ekonomiks Para Sa Makabagong Panahon ay humuhubog sa mga mag-aaral tungo sa pangmatagalang pag-aaral at pagkatuto sa larangan ng araling panlipunan. Pinagyayaman ng Ekonomiks Para sa Makabagong Panahon ang kaalaman ng mga mag-aaral sa ekonomiks at sinasanay na gamitin ito upang makalikha ng mga pagbabago.

Copyright date

2015

Components

Batayang Aklat, Gabay sa Pagtuturo at Pagkatuto

Sending ...