Tan-aw: Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik

  • Dr. Amur M. Mayor-Asuncion
  • Gng. Elenita C. Mendoza

Grade Level

Senior High School 11 & 12

Copyright date

2017

Description

  • ang tan-aw ay isang pangngalan mula sa mga wikang
    Hiligaynon, Cebuano, at Waray na katumbas ng salitang tingin sa wikang Tagalog
  • naglalayong mahasa ang mga mag-aaral sa mga aralin, gawain, at pagtataya sa pagbuo ng pananaliksik
  • nahahati ang aklat sa dalawang malalaking yunit—ang unang yunit ay ang paraan ng pagbabasa at pagbubuo ng iba’t-ibang uri ng teksto at ang pangalawang yunit ay tumatalakay sa mga bahagi na pananaliksik at ang mga hakbang sa pagbuo nito

Format

epub

Link

Email info@edupowerpublishing.com for free eTextbook sampler.

Sending ...